Kazania
Efezjan 4:10-13
....(10) Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,....
 1. Kazania z YouTube

 2. Nauczania Pastora Dawida Wilkersona, kliknij tutaj

 3. Nauczania Pastora Mirosława Kulca # 1 kliknij tutaj / # 2 - kliknij tutaj

 4. Nauczania Pastora Marka Tomczyńskiego

 5. Nauczania Pastora Piotra Zaremby

 6. Nauczania różnych Pastorów

 7. Nauczania ze Społeczności Chrześcijańskiej "Puławska"

 8. Nauczania z Misji Głos Ewangelii z Toronto # 1 - kliknij tutaj / # 2 - kliknij tutaj

 9. Nauczania z Radia Pielgrzym

 10. Nauczania ze strony internetowej www.klubnadzieja.org

 11. Nauczania Pastora Kazimierza Barczuka

 12. Kazania Henryka Dedo

 13. Nauczania Charlsa Spurgeona

 14. Nauczania ze strony Chleb z Nieba

 15. Nauczania Berta Clendennena # 1 kliknij tutaj / # 2 - kliknij tutaj