Nawigacja
Mam pytanie o chrzest wiary w kontekście Dziejów Apostolskich 2:38, a Ewangelii Mateusza 28:19

Pierwszy nakazuje chrzcić w imię Jezusa Chrystusa zaś drugi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Są spory między Kościołami; jedni uważają, że chrzcić należy w imię Jezusa Chrystusa, bo Syn to nie imię. Ojciec to nie imię i Duch Święty to nie imię, drudzy, że w imię Trójcy. Mam dylemat, który z chrztów jest prawdziwie biblijny i kto ma rację?

Dzieje Apostolskie 2:38
„[...] a Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”.

Mateusza 28:19
„[...] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego [...]”.

Chcę podkreślić (i jednocześnie uspokoić cię), że zarówno chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa, jak i w imię poszczególnych osób (Ojca, Syna i Ducha Świętego) mają jednakowe znaczenie. Nie jest tutaj ważna formuła, a przeznaczenie, zrozumienie chrztu (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), tym bardziej absurdalne jest twierdzenie, że należy jedynie uznawać chrzest w imieniu Jezusa.

Rzymian 6:3-6
„[...] czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, (6) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi [...]”.

Kolosan 2:12-13
„[...] wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. (13) I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy [...]”.

1 Piotra 3:21
„[...] teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona (woda) we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”.

Zarówno w chrzcie w imię Jezusa Chrystusa, jak i w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego chodzi o jeden i ten sam chrzest (Bóg jest jeden) i jest to chrzest z Bożego upoważnienia (podobnie firma upoważnia pewne osoby do jej reprezentowania). Przeciwnicy słów z Ewangelii według Mateusza 28:19 twierdzą, że nie można mówić o chrzcie w imię Boga Ojca, ponieważ Biblia tak nie naucza. Nie wiem, jaką te osoby mają podstawę, żeby tak mówić, skoro sam Pan Jezus powiedział: „[...] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata [...]”. Zapewne ludzie ci nie uznają słów samego Mistrza.

Uważam, że w przypadku chrztu jest to spieranie się o słowa, które tylko rozsiewa niepokój i stwarza podziały. U Boga nie ma żadnego konfliktu, występuje on jedynie wśród ludzi duchowo niedojrzałych lub odstępców, którzy stale się uczą i nie mogą dojść do poznania prawdy (2 Tymoteusza 2:23-26 / 2 Tymoteusza 3:7-11). Według biblijnej nauki Pan Jezus nigdy nie przywiązywał wagi do rytuałów, nie dawał im mocy, nie kazał nikomu używać magicznych zwrotów i fraz. Dlaczego więc niektórzy mówią, że jeśli ktoś nie został ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, to nigdy nie był ochrzczony? Jeśli Bóg jest jeden, to dlaczego robi się takie różnice? Tym bardziej, że Pismo Święte mówi o obu tych praktykach, a my jesteśmy przecież sługami Nowego Przymierza, nie litery, lecz Ducha, bo litera zabija, Duch zaś ożywia (2 Koryntian 3:6b).

Jeśli zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to oznacza, że jesteśmy ochrzczeni z Bożego upoważnienia. Tego rodzaju gra słów nie powinna mieć dla nas znaczenia. Ja w taki sposób to rozumiem i oczywiście zachęcam cię do zwracania większej uwagi na charakter wiary chrześcijańskiej (więcej na ten temat tutaj) niż na tego typu formuły czy reguły. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164757