Nawigacja
Czym jest wąska droga (Mateusza 7:13-14)?

Mateusza 7:13-14
„[...] wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”.

Wąska droga (Mateusza 7:14) to życie podporządkowane Bogu, zgodne z Jego myślami (nie chodzi tutaj jednak o życie religijne – więcej na ten temat tutaj), które jest przeciwieństwem życia według systemu i wartości doczesnego świata [przestronnej drogi (Mateusza 7:13 / 1 Jana 2:15-17 / Efezjan 2:1-3)]. W biblijnej terminologii „wąska droga” to określenie dla życia według Ducha, którego przeciwieństwem jest życie według ciała [(Rzymian 8:5-6 / Rzymian 8:12-14 / Efezjan 2:1-3 / Galacjan 5:16-18) więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. Człowiek zostaje wprowadzony na wąską drogę poprzez duchowe odrodzenie [narodzenie na nowo (Tytusa 3:3-6 / Jana 3:1-8) – więcej na ten temat tutaj] i zaczyna żyć pod łaską (1 Piotra 1:13 / Rzymian 6:14), nie pod prawem [zakonem Starego Przymierza (Rzymian 8:1-17) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj], a w Jezusie Chrystusie (Kolosan 3:1-17), w bojaźni Bożej i posłuszeństwie (1 Piotra 1:14-21). Życie to jest prowadzone w mocy i pod kierownictwem Ducha Świętego (1 Koryntian 2:4-5 / 1 Koryntian 4:20), który zamieszkuje w osobie wierzącej (Rzymian 8:9-11 / 1 Koryntian 3:16), wskazuje jej Boże cele, udziela pokoju, pobudza ją, prowadzi, motywuje, uświęca, przekonuje, koryguje, podtrzymuje i wspomaga w pełnieniu Bożej woli (więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj).

Wąska droga prowadzi do życia wiecznego, a idą nią ci, którzy miłują Pana (Mateusza 22:36-38). Zakończyli oni życie dla siebie [umierając w Jezusie Chrystusie (Kolosan 3:1-10)] i zaczęli żyć dla Boga (Mateusza 10:37-39), naśladując Jezusa i przyjmując Jego charakter (więcej na ten temat tutaj). Na wąskiej drodze człowiek odrzuca prawo do decydowania o sobie i uznaje swoją zależność od Jezusa. Oznacza to poważne zobowiązania dotyczące sprawiedliwości, zapierania się i wyrzekania siebie, miłowania nieprzyjaciół, odrzucenia świata i jego wartości oraz zgody na prześladowania (1 Jana 2:15-17). To za sprawą Ducha Świętego jest udziałem człowieka (Efezjan 2:4-10). Ci, którzy znaleźli wąską drogę, są jednak szczęśliwymi ludźmi, choć zmęczonymi życiem wśród trosk, doświadczeń, prześladowań i problemów (2 Koryntian 4:7-18 / Rzymian 5:1-5). Życie niebiańskie ma bowiem dla nich większą wartość niż kroczenie przestronną drogą ziemskiego życia prowadzącą na zatracenie (Rzymian 8:18-30).

Pan Jezus nauczał, że szeroką drogą pójdzie większość ludzi [dotyczy to również ludzi religijnych (Mateusza 7:13-29 / Jakuba 1:19-27 / Rzymian 10:1-3) – więcej na ten temat tutaj)], ponieważ bardziej niż Boga ukochają oni świat (1 Jana 2:15-17) i własną religię (Mateusza 15:1-20 / Mateusza 6:1-18 / Mateusza 23:1-36), a niewielu weźmie swój krzyż (Mateusza 10:37-39) i przejdzie przez bramę pokory, uświęcenia, prawdziwego upamiętania, pokuty i nawrócenia [(Mateusza 18:2-4 / Dzieje Apostolskie 2:37-38) więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

Dziękuję. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3170302