Nawigacja
Mam pytanie odnośnie Ewangelii Mateusza 3:11

Chodzi mi mianowicie o słowa; ...On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem..." a dokładniej o chrzest ogniem, o czym tu mowa? Dziękuję i życzę Dużo Błogosławieństwa Bożego.

Mateusza 3:11
„[...] Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”.

#1 Chrzest Duchem Świętym i ogniem (zapowiadany przez Jana Chrzciciela) jest najprawdopodobniej wypełnieniem proroctwa z Księgi Joela 3:1-5 w Dniu Pięćdziesiątnicy [zesłanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:16-21)].

Dzieje Apostolskie 2:1-4
„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. (2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał”.

Dzieje Apostolskie 2:16-19
„[...] ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: (17) I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny; (18) Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą. (19) I uczynię cuda w górze na niebie, i znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu”.

#2 Chrzest ogniem rozumiany w tym kontekście może być również związany z naszym życiem chrześcijańskim, które niejednokrotnie prowadzi przez „ogień”. Chodzi tutaj o doświadczenia, próby, ofiary i samozaparcia, które są częścią życia każdego chrześcijanina. Życie w upadłym świecie nie jest łatwym zadaniem, niejednokrotnie będziemy przechodzić przez „ogień” (cierpienie i ból – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Wierność Jezusowi podczas tych prób oczyszcza naszą wiarę, owocuje jej wzrostem i trwałymi wartościami (1 Piotra 1:6-7 / 1 Piotra 4:12-13). Na takie zrozumienie chrztu ogniem mogą wskazywać następujące fragmenty Pisma Świętego:

a) Dalszy fragment (werset 12) w kontekście całej wypowiedzi Jana Chrzciciela: „[...] Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (12) W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Mateusza 3:11-12).

b) Inne fragmenty Słowa Bożego:

Marka 9:49-50
„[...] albowiem każdy ogniem będzie osolony. (50) Sól, to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą”.

Objawienie Jana 3:18-19
„[...] radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. (19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się”.

1 Piotra 1:6-7
„[...] weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, (7) ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”.

1 Piotra 4:12-13
„[...] najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, (13) ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili”.

Jak wskazuje Pismo Święte, chrzest ogniem w takim zrozumieniu służy oczyszczeniu naszej wiary i dostosowaniu nas do warunków panujących w niebie (Mateusza 3:12).

#3 Chrzest ogniem zapowiadany w Ewangelii według Mateusza 3:11 może również odnosić się do mocy, jaka udzielana jest osobie wierzącej w momencie otrzymania przez nią Ducha Świętego. Moc ta uzdalnia i obdarowuje do służby w Kościele oraz posługi Ewangelii w „żarliwości, która pali” (Dzieje Apostolskie 1:8 / Rzymian 15:18-19). Wnosi to do życia wierzącego gorliwość, odwagę, zapał, pasję i głębsze duchowe pragnienia, sprawiając, że jego służba (lub głoszone przez niego przesłanie) staje się skuteczna. Dlatego potrzebujemy tego „ognia” – mocy Ducha Świętego. Pan Jezus zapowiadając zesłanie Ducha Świętego, wyposaża w Niego swój Kościół: „[...] Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dzieje Apostolskie 1:5). Dalej mówi: „[...] ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8).

Hebrajczyków 1:7
„[...] o aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia [...]”.

Apostołowie byli pierwszymi świadkami Jezusa, którzy doświadczyli mocy Ducha Świętego i szli w niej. Wskazywali Go jako źródło swej siły: „[...] i przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, (4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Koryntian 2:3-5 – Apostoł Paweł). „[...] gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości” (2 Piotra 1:16 – Apostoł Piotr).

Zachęcam cię również do korzystania z innych przekładów Pisma Świętego. Możesz porównać różne tłumaczenia fragmentu z Ewangelii według Mateusza 3:11:

Mateusza 3:11b (nowe tłumaczenie z roku 2008)
„[...] On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. (12) W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu”.

Mateusza 3:11b (Biblia Warszawsko-Praska)
„[...] On to będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. (12) Ma On w ręku wiejadło, którym oczyści swe klepisko: ziarno zbierze do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nigdy nie gaśnie”.

Mateusza 3:11b (Biblia Brzeska)
„[...] Tenci was okrzci Duchem świętym i ogniem.(12) Którego łopata jest w ręku jego, a będzie wyczyściał bojowisko swoje i zbierze pszenicę swoję do gumna, a plewy spali ogniem nie ugaszonym”.

Mateusza 3:11b (Biblia Poznańska)
„[...] On będzie was chrzcił ogniem Ducha Świętego. (12) W Jego ręku sito do czyszczenia zboża! I oczyści swoje zboże. Ziarno zgromadzi w śpichlerzu, a plewy spali w nie gasnącym ogniu”.

Ja w taki sposób postrzegam chrzest ogniem (Mateusza 3:11) i jeśli masz na ten temat więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164798