Nawigacja
Czym jest wiara w Boga i jak ją posiąść w pełnym tego słowa znaczeniu? Ja wierzę w Boga, wierzę, że On istnieje, ale nie jest to zbyt trwałe.

W Piśmie Świętym wiara to nieustannie aktywna łaska, czyli nadnaturalne uzdolnienie pochodzące od Boga [(Efezjan 1:19 / Efezjan 2:8 / Rzymian 4:16 / Rzymian 12:3) – więcej o łasce dowiesz się, klikając tutaj]. Wyraża się ona wewnętrznym przeświadczeniem co do spraw obejmujących: istnienia niewidzialnego Boga, Jego obietnic, faktów lub innych duchowych przekonań. Wiara jest ufaniem temu, kim jest Bóg, co mówi i robi [to nie tylko wiara w istnienie Boga (Jakuba 2:19)] i jest jakby kluczem otwierającym drzwi do nieba, wiążącym ogniwem twojego związku z Bogiem, który sprawia, że nie ustępujesz pomimo przeciwności.

Podstawą wiary jest pewność. Jeśli zaczynasz wątpić, schodzisz z płaszczyzny wiary (Jakuba 1:2-8). Biblijna nauka o wierze wyraźnie stwierdza: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (2) Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo [...]”. W dalszym fragmencie czytamy: „[...] bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają” (Hebrajczyków 11:1-2 i 6). Zwróć również uwagę, co na temat wiary pisze Jakub: „[...] ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. (7) Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, (8) człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jakuba 1:6-8).

Niestety w codziennym życiu bardzo często wątpimy. Powątpiewania te nie dotyczą jedynie prawd wiary (naszego zrozumienia, poglądów, doktryn itp.). Najczęściej pojawiają się one (szczególnie w okresie trudności), kiedy dochodzi do konfrontacji – ja i Bóg. Na przykład:
• Czy Bóg mnie słyszy?
• Czy On to powiedział?
• Czy tak to powiedział?
• Czy właściwie rozumiem Jego słowa?
• Czy w ogóle jestem Jego dzieckiem?
• itp.

Dlatego bardzo często już jako duchowo odrodzeni chrześcijanie [(Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] napotykamy na różnego rodzaju przeciwności (ataki szatana, pokusy, niepewność, brak zaufania, argumenty logiki i zdrowego rozsądku, aspekty psychologiczne itp.). Są one po to, aby zbliżyć nas do Boga, aby nasza wiara była kształtowana [próbowana w ogniu (1 Piotra 1:6-7)] i stała się cenniejsza niż wszystko inne z tego świata. W duchowym życiu z Bogiem to bardzo ważne, ponieważ możesz nie mieć nic, ale kiedy masz mocną wiarę, masz wszystko – stoisz wówczas na twardym gruncie, nie lękasz się, masz cel życia, radość, pokój i nadzieję, której nikt i nic nie może ci odebrać. W 1. Liście Piotra 1:6-7 czytamy: „[...] weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, (7) ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus [...]”.

Nasuwa się więc wniosek, że wiarę (podobnie jak wewnętrzne przekonanie w jakiejkolwiek sprawie), należy budować, utwierdzać, pielęgnować i jednocześnie sprawdzać – więcej na ten temat kliknij tutaj i tutaj). Możesz bowiem gorliwie wierzyć w coś, co nie istnieje, jest sprzeczne z Bożą wolą i poza Jego wpływem – więcej na ten temat, tutaj. W Liście do Rzymian 10:1-3 Apostoł Paweł mówi o takiej właśnie gorliwości: „(1) Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; (3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu [...]”.

Ty nie możesz nieodpowiedzialnie wierzyć, ani nie mogą kierować tobą emocje – więcej na ten temat, kliknij tutaj. W przypadku wiary w niewidzialnego Boga w twoim życiu musi być aktywny Duch Święty; utwierdzający twoją wiarę, objawiający i wskazujący ci właściwe kierunki życia [(1 Koryntian 2:9-16) – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj]: „[...] tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, (22) który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych” (2 Koryntian 1:21-22).

Piszę o tym, abyś nie myślał, że wiara to moc umysłu. Wiara pochodzi bezpośrednio od Boga (Efezjan 2:8) i utwierdzasz ją dzięki wspólnocie (więzi) z Nim, a także (jak już pisałem), poprzez doświadczenia i próby (1 Piotra 1:6-7). Bardzo ważne jest, abyś to zrozumiał, ponieważ dziś odwodzi się ludzi od właściwego źródła wiary (Bożego źródła), kierując ich w stronę obszarów psychologicznych (możesz posłuchać dwa kazania na ten temat, klikając tutaj i tutaj). Pismo Święte naucza, że w sprawach duchowych (do których zalicza się wiarę) sam nic nie możesz zrobić, nawet uwierzyć (Efezjan 2:8-10), ani też (niezależnie od Boga) utwierdzić swojej wiary (2 Koryntian 1:21-24) – więcej na ten temat, kliknij tutaj. Cały czas Bóg musi być w to zaangażowany więc Ten, który dokonuje cudów, pomoże również i tobie. W 1 Liście do Koryntian 2:4-5 Apostoł Paweł pisze: „[...] A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, (5) aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.

Efezjan 2:8
„[...] albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar [...]”.

Również w 1. Liście do Koryntian 3:5-7 Apostoł Paweł (nawiązując do wiary) pisze: „[...] bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. (6) Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. (7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost [...]”.

Wynika z tego, że żyjąc wiarą, nieustannie musisz oczekiwać „pomocy z Góry” – i na tym buduj.

W jaki sposób (już jako ludzie wierzący) utwierdzamy naszą wiarę?

• Poprzez obcowanie z Bogiem w modlitwie – więcej o modlitwie dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez ciągłe napełnianie Duchem Świętym (Efezjan 5:15-19) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez nieustanne poznawanie Boga, Jego charakteru, woli i planu dla naszego życia (1 Jana 2:12-17) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez czytanie Słowa Bożego (Pisma Świętego) i karmienie się nim (2 Tymoteusza 3:15-17) – więcej o Piśmie Świętym dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez służbę dla Boga, która za sprawą Bożej mocy utwierdza naszą wiarę.

• Poprzez inne życiowe doświadczenia kształtujące nasz charakter i wiarę (1 Piotra 1:6-9) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez zaangażowanie w duchową walkę (1 Piotra 5:7-9), z której wychodzimy zwycięsko dzięki Bożej mocy (Efezjan 6:10) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez czujność i roztropność (Efezjan 6:10-20) – nie możemy „ślepo wierzyć” – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez ciągłe budowanie i odnawianie naszej wiary (2 Piotra 3:17-18) w oparciu o fundament Jezusa Chrystusa (Jana 15:1-7) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez bliską relację (więź) z Jezusem – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez bliską relację z innymi wierzącymi [ciałem Chrystusa (Rzymian 12:4-5) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

Jeśli masz więcej pytań lub nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164764