Nawigacja
Jak sobie wyobrażasz, żeby stworzenia duchowe anioły głosiły Jezusa?

Dziękuję za poprzednią odpowiedź kliknij tutaj. Jak sobie wyobrażasz, żeby stworzenia duchowe anioły głosiły Jezusa? Bo ja myślę, że tu chodzi o Aniołów ludzi, których Bóg Jezus posyła, aby głosili i wychwalali Jego Królestwo, które już przyszło w roku 1998; wyliczenie 666*3=1998 rok, to oznacza, że Jezus już 15 lat króluje w swoim 1000 letnim królestwie....

Pozdrawiam cię serdecznie.
Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że aniołowie różnią się od ludzi – to istoty duchowe, zamieszkujące niebo (więcej na ten temat tutaj). Oto wersety biblijne, które to potwierdzają:

1 Koryntian 4:9
„[...] bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi”.

Hebrajczyków 12:22
„[...] lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia [...]”.

Łukasza 2:15
„[...] a gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan”.

Hebrajczyków 12:4
„[...] Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd [...]”.

Objawienie Jana 5:11
„[...] a gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy [...]”.

Jana 1:51
„[...] powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

4 Mojżeszowa 22:31
„[...] wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła Pańskiego, stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku”. .

W kilku urywkach Pisma Świętego możemy nawet znaleźć opis wyglądu niektórych aniołów [cherubów (Ezechiela rozdziały 1, 10, 41) i serafów (Izajasza 6:2-6)]:

1 Królewska 6:23-27
„[...] w miejscu najświętszym kazał wyrzeźbić z drzewa oliwkowego dwa cheruby wysokie na dziesięć łokci. (24) Pięć łokci miało jedno skrzydło cheruba i pięć łokci drugie skrzydło cheruba; było tedy dziesięć łokci od jednego końca skrzydła do drugiego końca skrzydła. (25) Dziesięć łokci miał też drugi cherub. Oba cheruby miały tę samą wielkość i ten sam kształt. (26) Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła po dziesięć łokci. (27) Cheruby te kazał umieścić w głębi wnętrza świątyni. Skrzydła cherubów rozpostarto tak, że skrzydło jednego cheruba dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany, skrzydła środkowe zaś dotykały się nawzajem”.

2 Mojżeszowa 25:20
„[...] cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku”.

Izajasza 6:2
„[...] jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał”.

Pismo Święte używa również określenia „anioł” w stosunku do ludzi, np. w listach do siedmiu zborów z Księgi Objawienia Jana:

Objawienie Jana 1:20
„[...] co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów”.

Objawienie Jana 2:1
„Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników [...]”.

Objawienie Jana 2:8
„[...] a do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył [...]”.

Jedno nie przeczy drugiemu. Jest jednak problem, jeśli uważasz, że aniołowie to jedynie ludzie i poprzez to odrzucasz ich jako istoty duchowe stworzone przez Boga. To niestety kłóci się z nauką Pisma Świętego. Jeśli natomiast chodzi o Tysiącletnie Królestwo, zachęcam cię do sprawdzenia, co na ten temat mówi Biblia. Twierdzenie, że rozpoczęło się ono w 1998 roku, to absurd (więcej na ten temat tutaj, a o znaku 666 tutaj).

Pytasz, w jaki sposób wyobrażam sobie, żeby stworzenia duchowe (anioły) głosiły Jezusa.

Wyobrażam to sobie tak, jak przedstawia to Pismo Święte:

Łukasza 2:8-15
„[...] a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. (9) I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. (10) I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, (11) gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. (12) A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. (13) I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: (14) Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. (15) A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan”.

Objawienie Jana 14:6-9
„[...] i widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. (8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. (9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem [...]”.

Pismo Święte wskazuje więc, że aniołowie mogą mówić ludzkim głosem:

4 Mojżeszowa 22:31
„[...] i rzekł do niego anioł Pański: Dlaczego zbiłeś już trzy razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli”.

Hebrajczyków 1:2
„[...] bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą [...]”.

Łukasza 24:22-23
„[...] lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, (23) bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż On żyje [...]”.

Zachęcam cię, abyś to sobie uporządkowała na bazie Słowa Bożego. Do usłyszenia i jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3170282