Nawigacja
Mam pytanie: Gdzieś, kiedyś około 4 lat temu wyczytałam, że imię Jezus prawidłowo powinno się wypowiadać Ja-szua. Czy Ty o tym słyszałeś? A jeżeli, to może wiesz gdzie?

Kwestia używania imienia Jezus (w języku hebrajskim Jehoszua, Jeszua) jest indywidualną sprawą każdego z nas. Najważniejsze jest, aby pamiętać o tym, jak ważne przesłanie zawarte jest w tym imieniu (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Gdyby miało to wpływ na naszą relacje z Bogiem lub zbawienie, Pismo Święte (w obliczu ostrzeżeń które czytamy) zwróciło by nam na to uwagę. W przypadku innych imion: zarówno Piotr był nazywany Kefas, Paweł – Szaweł, Sylas, Jan zwany Markiem, inny Jezus, zwany Justem, a Jakub (któremu sam Bóg zmienił imię na Izrael) posługiwał się swoim starym imieniem. Widzimy również, że Nowy Testament (spisany w grece) również nie nazywa Jezusa Jego hebrajskim odpowiednikiem (Jehoszua, Jeszua) lecz Iesous (Ιησούς). Dowodzi to, że Duch Święty (który natchnął autorów Nowego Testamentu) nie miał problemu z używaniem imienia Jezus w innym języku (jest to odpowiedź na twoje pytanie: Czy imię Jezus nie powinno być podane i używane w oryginale?). Dodatkowo sam Bóg posiada wiele imion (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), a Nowy Testament używa w stosunku do Jezusa około 50 różnych określeń (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj – czytaj na samym dole artykułu).

ישוע ,ישו Jehoszua, w formie skróconej Jeszua (forma aramejska) – tak brzmi imię naszego Zbawiciela w Jego ojczystym języku (hebrajskim). Z pewnością tak też wołali na Niego rodzice. Bóg nakazał Józefowi (rozmawiając w jego ojczystym języku), aby nadał Mu takie właśnie imię, co oznaczało Jahwe jest zbawieniem (Mateusza 1:20, 21). Zatem imię ישוע – Jeszua ma określone znaczenie tylko w języku hebrajskim i należy do tzw. imion teoforycznych, co oznacza, że zawarte jest w nim własne imię Boga – JHWH. Równoznacznymi do imienia Jezus imionami biblijnymi są: Jozue i Ozeasz. Współcześnie w wielu językach, także występują różne formy tego imienia.

W Nowym Testamencie imię Jezus występuje 919 razy, w tym 913 razy w odniesieniu do Jezusa z Nazaretu. W pozostałych przypadkach odnosi się do: Jozuego, syna Nuna i następcy Mojżesza, Jezusa, przodka Jezusa Chrystusa ze strony matki, o którym jest mowa w rodowodzie Jezusa (Ewangelia Łukasza 3:29), fałszywego proroka żydowskiego Bar Jezusa, współpracownika Apostoła Pawła Jezusa Justusa i według niektórych przekazów tekstu także do Barabasza. Dlatego dla odróżnienia od innych osób o tym imieniu Ewangelie nadają Jezusowi przydomki: „z Nazaretu”, „Nazarejczyk”, „Chrystus” lub „Pan” (Kyrios).

Skąd się wzięło powszechnie używane imię Jezus Chrystus w języku polskim?
Polska forma imienia Jezus wywodzi się z formy łacińskiej i greckiej. Forma grecka jest przekształceniem imienia hebrajskiego, ישוע ,ישו Jehoszua, w formie skróconej Jeszua (forma aramejska). Jego grecką transkrypcją jest Ἰησοῦς (Iēsous), a Chrystus to Christós (Χριστός), czyli Namaszczony, Pomazaniec (w języku hebrajskim HaMasziach – משיח), czyli Mesjasz. Warto podkreślić, że nie jest to nazwisko, ale określenie odróżniające Jezusa od współimienników, podkreślające Jego szczególną pozycję jako namaszczonego wybrańca Bożego. Przetłumaczone z języka greckiego imię Jezus (Nowy Testament był pisany w grece) nie ma żadnego specyficznego znaczenia, jest tylko zbiorem głosek, dlatego mówi się Jezus Chrystus. Spośród biblijnych określeń Jezusa, formuła „Jezus Chrystus” oznacza, że Jezus jest Mesjaszem, a „Chrystus-Jezus”, że Syn Boży (Słowo Boże) objawił się w Jezusie.

Posyłam ci link, gdzie dowiesz się o tym więcej: kliknij tutaj.

Jest to odpowiedź na twoje pytanie. Jeśli masz jakieś wątpliwości, pisz luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3170256