Nawigacja
Czy w „Bożych oczach” wszystkie grzechy są jednakowe? / Czym jest grzech śmiertelny? / Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i jak możemy być pewni, że nie popełniliśmy go?

Odpowiedź #1 - Czy w „Bożych oczach” wszystkie grzechy są jednakowe?

Podobnie jak niektóre choroby są gorsze od innych, a pewne trucizny bardziej zabójcze niż inne, tak również przedstawia się sprawa z grzechami. A oto bilblijne dowody na to:

Jeremiasza 16:12a
....(12) A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie....

1 Jana 5:16-17
....(16) Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić. (17) Wszelka nieprawość jest grzechem; lecz nie każdy grzech jest śmiertelny.

Dzieje Apostolskie 5:1-5
(1) A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość (2) i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. (3) I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? (4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. (5) Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.

Marka 3:28-29
....(28) Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. (29) Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.

Jana 19:11
....(11) Większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał.

1 Koryntian 6:18
....(18) Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.

Efezjan 5:3
....(3) A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,...

1 Koryntian 5:1
(1) Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego.

1 Koryntian 5:11
....(11) Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali.

Galacjan 5:19-21
....(19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.

Jakuba 3:1-2a
(1) Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. (2) Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień;….

Mateusza 11:21-22
....(21) Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. (22) Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam.

Powyższe fragmenty wyraźnie wskazują, że w „Bożych oczach” nie wszystkie grzechy są jednakowe - wyczerpujący artykuł na ten temat możesz przeczytać klikając tutaj.

Odpowiedź #2 - Czym jest grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny ma miejsce, kiedy Bóg dokonuje nad człowiekiem sądu i uśmierca go. Przykładem tego rodzaju grzechu jest: w Starym Testamencie; Korach, Datan i Abiram (4 Mojżeszowa 16:1-35 / Psalm 106:16-18), a w Nowym Testamencie; Ananiasz i Safira (Dzieje Apostolskie 5:1-11).

Odpowiedź #3 - Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Marka 3:28-29) i jak możemy być pewni, że nie popełniliśmy go?

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu ma miejsce kiedy człowiek świadomie zamyka się na głos Ducha Świętego, nie chcąc skorzystać z Jego wskazówek, napomnień lub nakazów. Dotyczy to ludzi, nad którymi pracuje Duch Święty, przekonując o prawdzie, grzechu, Bożej sprawiedliwości i wynikających z tego konsekwencji (Jana 16:8). Osoby, które są o tym przekonywane i świadomie odrzucają to, dopuszczają się występku przeciwko Duchowi Świętemu.

Ci, którzy martwią się i noszą w sercu strach, że być może popełnili ten rodzaj grzechu, faktem tym dowodzą, że nie popełnili go. Proces prowadzący do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu prowadzi do; gaszenie głosu Ducha, „zatwardziałości serca,” „wypalenia sumienia,” zdeprawowania umysłu i stanu, w którym człowiek nazywa zło dobrem, a dobro złem. Kiedy osiągnie to pewien poziom, [który określa tylko Bóg] Duch Święty nie usiłuje już więcej doprowadzić takiego człowieka do upamiętania i traci on możliwość na zbawienie.

luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169176