Nawigacja
Co to znaczy żyć w bogactwie łaski Bożej; według 1 Listu do Koryntian i 2 Listu do Koryntian?

Na początku warto zapoznać się z definicją łaski. Łaska jest Bożym darem, niezasłużonym przywilejem, uzdolnieniem, przychylnością i wyrazem miłosierdzia. Jest to Boża forma pomocy dla człowieka (w nawróceniu, wierze, spełnianiu dobrych uczynków, zwyciężaniu nad pokusami, życiu w pobożności, wytrwaniu, osiągnięciu zbawienia itp.). Łaska jest nam udzielana w Jezusie Chrystusie (1 Piotra 1:13) dzięki Jego zasługom (nie naszym) i poprzez Ducha Świętego, który w nas mieszka (Jakuba 4:5 / 1 Jana 3:24 / Rzymian 8:9). Dlatego w 1. Liście Piotra 1:13 jest napisane: „[...] okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa”.

Znaczenie Bożej łaski określił również Apostoł Paweł w 1. Liście do Koryntian 15:10: „[...] ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną”.

Żyć w bogactwie łaski Bożej oznacza uczestniczenie (udział) w obfitym przepływie przez nas życia Bożego – życia we wspólnocie z Bogiem, który staje się naszym PANEM, DUCHOWYM NAUCZYCIELEM, WSPOMOŻYCIELEM, OBROŃCĄ, WYBAWICIELEM, WYCHOWAWCĄ, MENTOREM, POKOJEM – wszystkim, co mamy najdroższego (jak do tego dochodzi, możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Bóg udziela nam wówczas: swego uzdolnienia, przychylności, miłosierdzia, błogosławieństwa, przebaczenia, darów, mocy i pragnień potrzebnych do wykonywania Jego woli (darmo, z Jego inicjatywy), co stanowi cenny, nieodzowny dowód przynależności do Niego. Bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie zaistnieć i żyć jako dzieci Boże (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7), a następnie móc postępować zgodnie z Bożymi intencjami (1 Koryntian 2:10-16).

Błędną doktryną jest jednak twierdzenie, że kiedy jesteśmy w stanie łaski, Bóg toleruje nasze grzechy i niesprawiedliwość (Rzymian 6:15-23).

Tytusa 2:11-12
„[...] objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli [...]”.

Dlatego Pismo Święte wskazuje, że człowiek może pozostać z dala od łaski (Hebrajczyków 12:15), przyjąć ją nadaremnie (2 Koryntian 6:1), zgasić (1 Tesaloniczan 5:19), odrzucić (Galacjan 2:21) lub odpaść od niej (Galacjan 5:4). Szerzej o łasce możesz przeczytać, klikając tutaj lub tutaj. Możesz również posłuchać kazania na ten temat, klikając tutaj.

Modlę się, aby Bóg pomógł ci zrozumieć ten temat i zachęcam cię do głębszego studiowania Pisma Świętego. Jeśli masz więcej pytań, służę ci pomocą.

Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164739