Nawigacja
Pismo Święte

2 Tymoteusza 3:16-17
...(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Zachęcam do oglądnięcia krótkiego filmu promującego czytanie Pisma Świętego, kliknij tutaj lub do artykułu na temat Jego interpretacji, kliknij tutaj. Jeśli potrzebujesz biblijnych wersetów na najważniejsze pytania lub pomoc w czasie potrzeby, kliknij tutaj.

Możesz również korzystać z innych możliwości, aby karmić się Słowem Bożym. Jeśli masz pragnienie czytać Nowy Testament mogę ci Go wysłać (zupełnie za darmo). W tym celu proszę o kontakt z podaniem swojego adresu; luke@zaJezusem.com. Możesz również zamówić sobie Nowy Testament z Fundacji Rema (Biblie dla Europy), klikając tutaj.Pismo Święte do czytania

 1. Pismo Święte - opcja # 1

 2. Pismo Święte - opcja # 2

 3. Pismo Święte - wyszukiwarka

 4. Pismo Święte na komórkę

 5. Biblia Gdańska na komórkę

 6. Nowy testament - tłumaczenie z 1606 roku

 7. Nowy testament BG - tłumaczenie z 1632 roku

 8. Nowy testament BG - tłumaczenie dosłowne

 9. Nowe tłumaczenie Biblii Gdańskiej

 10. Nowy testament - najnowsze tłumaczenie z 2008 roku

 11. Objawienie Jana w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej

 12. Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii

 13. Biblijne programy komputerowe

 14. Słownik miejsc biblijnych

 15. Słownik postaci biblijnych

 16. Słownik terminów biblijnych

 17. Wersety biblijne w kategoriach tematycznych

 18. Multimedialny świat Biblii

  Pismo Święte do słuchania

  1. Całe Pismo Święte do słuchania, w plikach mp3

  2. Biblia Gdańska do słuchania, w plikach mp3

  3. Biblia w plikach audio

   Stary Testament

  4. Księga Rodzaju do słuchania

  5. Psalmy do słuchania

  6. Księga Daniela do słuchania

  7. Księga Mądrości do słuchania

  8. Księga Przysłów do słuchania

   Nowy Testament

  9. Ewangelia Mateusza do słuchania

  10. Ewangelia Marka do słuchania

  11. Ewangelia Łukasza do słuchania

  12. Ewangelia Jana do słuchania

  13. Dzieje Apostolskie do słuchania

  14. List do Rzymian do słuchania

  15. 1 List do Koryntian do słuchania

  16. 2 List do Koryntian do słuchania

  17. List do Galatów do słuchania

  18. List do Efezjan do słuchania

  19. List do Filipian do słuchania

  20. List do Kolosan do słuchania

  21. 1 List do Tesaloniczan do słuchania

  22. 2 List do Tesaloniczan do słuchania

  23. 1 List do Tymoteusza do słuchania

  24. 2 List do Tymoteusza do słuchania

  25. List do Tytusa do słuchania

  26. List do Filemona do słuchania

  27. List do Hebrajczyków do słuchania

  28. List Jakuba do słuchania

  29. 1 List Piotra do słuchania

  30. 2 List Piotra do słuchania

  31. 1 List Jana do słuchania

  32. 2 List Jana do słuchania

  33. 3 List Jana do słuchania

  34. List Judy do słuchania

  35. Apokalipsa Świętego Jana do słuchania

  36. Przypowieści Pana Jezusa do słuchania


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164239