Nawigacja
Objawienia Maryjne w świetle nauki Pisma Świętego (objawienia fatimskie), wstęp

Dla każdego chrześcijanina (niezależnie od denominacji) podstawą wiary, źródłem prawdy oraz kryterium oceny wszelkich objawień powinno być Pismo Święte (nazywane również Biblią lub Słowem Bożym - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Człowiek, który odrzucił pogląd o ewolucji i uwierzył w istnienie Stwórcy, powinien zdać sobie sprawę z konsekwencji niewłaściwego zrozumienia Jego woli. W wielu miejscach Pismo Święte przestrzega nas przed błędnym zrozumieniem Boga, poddając czynnik emocjonalny (ludzkie serce - sterownik naszych uczuć), jako główny tego powód - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

Przypowieści Salomona 4:23
...(23) Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

Jeremiasza 17:9
...(9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?

Hebrajczyków 3:7-10
...(7) Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, (9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. (10) Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich,....

Brak zrozumienia tego faktu może mieć dla człowieka tragiczny skutek. Pilnowanie serca jest jak pilnowanie dziecka, które może się gdzieś oddalić; ono potrafi zająć się czymś, co przykuje jego uwagę, pójść za tym, co je zainteresuje, nie będąc świadome czyhających nań zagrożeń.

Przystawiając ludzką miarę (kiedy poddamy własne argumenty), wiele teorii, nauk i przypuszczeń (na przykład objawienia Maryjne) ma sens. Proszę jednak abyś pamiętał, co mówi Bóg; ...(8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, (9) lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze (Izajasza 55:6-9). Również Pan Jezus podkreślał, że Jego Królestwo nie jest z tego świata i rządzi się radykalnie innymi prawami (Jana 18:36).

Na podstawie objawień fatimskich chciałbym ujawnić, a następnie wykazać, wyższość nauk Pisma Świętego w stosunku do rzekomych objawień. „Czerwony tekst” oznacza niezgodności, które będę omawiał. Zachęcam również do artykułu; Czy każdy cud, zjawisko ponadnaturalne pochodzi od Boga, klikając tutaj lub filmu, który jest poświęcony temu tematowi, kliknij tutaj. Serdecznie zapraszam:

Do zapoznania się z treścią objawień fatimskich (lata 1916-1925), kliknij tutaj. Na pierwszą część biblijnego rozważania o objawieniach maryjnych zapraszam, kliknij tutaj.

luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164269