Nawigacja
ODNOŚNIE DO DARU PROROKOWANIA

Wierzę, że posiadanie daru prorokowania jest możliwe także i dziś. Nie ma on jednak nic wspólnego z jasnowidztwem (1 Samuela 28:7-19), czarami, wróżeniem, prognozowaniem, psychologią czy wnioskowaniem na podstawie naturalnych przesłanek (Galacjan 5:19). O darze prorokowania możemy mówić tylko wówczas, kiedy Bóg daje człowiekowi poznać coś z tego, co należy do sfery Jego wszechwiedzy, a następnie umożliwia mu przekazanie tego (Objawienie Jana 10:3-4). Rolę daru prorokowania najpełniej określa 1. List do Koryntian 14:3. Dar ten służy budowaniu, napomnieniu i pocieszeniu, ma także dopomagać niewierzącym w poznawaniu Pana. Jeśli chodzi o treść proroctwa, musi być ona zgodna z nauką Słowa Bożego (1 Mojżeszowa 13:1-10 / Galacjan 1:9-10) – ma spełnić się i nastąpić (5 Mojżeszowa 18:21-22). Ponadto proroctwo powinno znaleźć uzasadnienie i potwierdzenie u większości wierzących (napełnionych Duchem Świętym), którzy je badają (1 Koryntian 14:29-33 / Dzieje Apostolskie 17:11).


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169204