Nawigacja
ODNOŚNIE DO MAŁŻEŃSTWA

Wierzę, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako jedno ciało, przeznaczając ich do wspólnego życia w jedności i harmonii (Efezjan 5:31). W dzisiejszych czasach (w czasach Nowego Przymierza) tylko w takiej formie – jako jeden mężczyzna i jedna kobieta – należy zawierać związki małżeńskie (1 Mojżeszowa 1:27). Zawarcie jakiegokolwiek innego rodzaju małżeństwa jest przez Boga niedozwolone i podlega Jego karze. Wierzę w nierozerwalność związku małżeńskiego dwojga ludzi duchowo odrodzonych (Mateusza 19:8), która jest możliwa dzięki łasce i mocy Ducha Świętego. W przypadku problemów małżeńskich dopuszczam możliwość tymczasowej separacji w celu naprawy relacji i powrotu do trwałego związku. Wierzę, że szczera, żarliwa modlitwa (w imieniu Jezusa) dwojga wierzących ludzi pomoże i przywróci harmonię małżeństwa. Jedynie w przypadku małżeństw, w których jedna ze stron jest niewierząca, Pismo Święte dopuszcza rozwód. Jest to możliwe, gdy chodzi o wszeteczeństwo [nie zdradę (Mateusza 19:8-9) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] lub gdy osoba nienawrócona nie chce przebywać w związku małżeńskim z wierzącym (1 Koryntian 7:15). Należy jednak podjąć wszelkie starania, by do tego nie doszło (1 Piotra 3:1-6) – wyczerpujący materiał na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3170349