Nawigacja








ODNOŚNIE DO KALWINIZMU, ARMINIANIZMU I WESLEYANIZMU

Wierzę, że główne założenia tych nauk i poglądów pochodzą ze Słowa Bożego. Błędem jest jednak rozpatrywanie ich w oddzieleniu od całego przesłania Pisma Świętego. Apostoł Paweł, chcąc utrzymać jedność Kościoła i spójność Bożego przesłania, nauczał tych prawd w swoich listach i umiał je ze sobą pogodzić. Pisał np. o łasce (Efezjan 2:5), zbawieniu (Efezjan 2:8-9), naszej zależności od Boga (1 Koryntian 15:10), obowiązkach (Filipian 2:12), uczynkach (Efezjan 2:10), służbie (2 Koryntian 6:3-10) i odpowiedzialności (2 Koryntian 6:1-2). Nie rozgraniczał ich, ponieważ stanowiły całość objawienia dla Kościoła i były przeznaczone dla ludzi wierzących należących do wielu grup społecznych i znajdujących się w różnym stanie duchowym, w rozmaitych okolicznościach i potrzebach. Pismu Świętemu zarzuca się, że zawiera sprzeczności (jak w przypadku różnic w doktrynach kalwinizmu, arminianizmu czy wesleyanizmu), jest ono jednak po prostu niewłaściwie interpretowane (więcej o interpretacji Pisma Świętego tutaj) i rozdzielane (np. gdy chodzi o te trzy poglądy) – ze szkodą dla jedności Kościoła (więcej o Kościele dowiesz się, klikając tutaj).


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169194