Nawigacja
ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA Z ŁASKI I PRZEZ STARE PRAWO

Wierzę, że gdyby zbawienie było możliwe dzięki przestrzeganiu zakonu (starego prawa), Bóg nie zmieniałby Przymierza, a ofiara Pana Jezusa byłaby niepotrzebna (Galacjan 2:21). Dzięki Bożemu prawu (przykazaniom) jesteśmy w stanie rozpoznać grzech (Rzymian 3:20) i określić nasz stosunek do niego, ale nie mamy sił, by z nim walczyć. W Jezusie Chrystusie dzięki Duchowi Świętemu przyszła jednak siła i nowe możliwości, a także usprawiedliwienie i wyzwolenie – więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj. Stare Przymierze ukazuje ludzką słabość w ponawianiu prób wypełnienia Bożego prawa. Dlatego też Bóg zmienił jego warunki i pomógł grzesznikom, ofiarując im drogę ucieczki. Z tego właśnie powodu zbawienie jest Bożym darem (czego wielu nie rozumie), a na dar nie można w żaden sposób zapracować [nawet poprzez spełnienie wymogów prawa (Galacjan 3:11)] ani nawet zasłużyć [poprzez dobre uczynki, służbę itp. (Galacjan 2:16)]. Dar zbawienia można jedynie przyjąć, z wdzięcznością poddając się Bożej łasce – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169202