Nawigacja
ODNOŚNIE DO EWANGELII

Wierzę, że Ewangelia jest nauką, dzięki której możesz uniknąć piekła, poznając i przyjmując Boży plan ratunku. Minęły stulecia, a Ewangelia nic nie straciła ze swej mocy i znaczenia - jej założenia są wciąż te same (Rzymian 1:16-17). Mówi o tym, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu i porusza cztery ważne kwestie związane z Bożym planem zbawienia człowieka:
1) Bóg kocha każdego człowieka i ma wobec niego wspaniały plan (1 Jana 4:9-10) – plan zbawienia, który wypływa z Jego miłości (Jana 3:16-17).
2) Przez upadek pierwszych ludzi zostaliśmy oddzieleni od świętego Boga i Jego planu i żyjemy pod klątwą (1 Mojżeszowa 3:1-17).
3) Aby przywrócić zerwany związek z Bogiem i dostąpić usprawiedliwienia, należy odwrócić się od grzesznego stylu życia [Biblia nazywa to „nawróceniem" (Dzieje Apostolskie 2:37-40)] i przyjąć poprzez wiarę (Rzymian 3:21-23) Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana [życiowego Przewodnika (Dzieje Apostolskie 3:18-23)] i Zbawiciela [Odkupiciela, Pośrednika (1 Tymoteusza 2:5)].
4) Kiedy szczerze to zrobisz, Bóg cię zmieni [Biblia nazywa to „duchowym odrodzeniem" (Tytusa 3:3-6), „nowym narodzeniem" (Jana 3:1-8)] i staniesz się Jego dzieckiem, odnajdując Jego plan dla twojego życia, a w nim drogę do zbawienia (Jana 14:5-6) – więcej na temat Ewangelii możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169197