Nawigacja
ODNOŚNIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wierzę, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Posiada Boską naturę [podobnie jak Ojciec i Syn (Mateusza 28:19-20], nosi Boskie imiona [Duch Boży (1 Mojżeszowa 1:1-2 / Rzymian 8:8-9)], ma cechy Boga [wszechwiedzę, wszechobecność, wszechmoc (Jana 14:23-26)] i jest traktowany jak Bóg (Jana 4:24 / Dzieje Apostolskie 5:3-4). Duch Święty jest Osobą, bo działa jak osoba [uczy, przekonuje, powołuje, wspiera i mówi (Marka 13:11 / Łukasza 12:12 / Jana 14:26)], ma jej zdolności (wolę i rozum), a także odczuwa emocje (Efezjan 4:30). Jako Osobę przedstawiał Go też Pan Jezus (Jana 16:7-15).

W Starym Testamencie Duch Święty jest ukazany jako Stwórca (1 Mojżeszowa 1:1-4) i Ten, który namaszczał proroków, przemawiając przez ich usta (Łukasza 1:67 / Marka 12:36). Pod Jego natchnieniem zostały spisane księgi Starego i Nowego Testamentu (2 Piotra 1:20-21). Duch Święty objawiał (i wciąż objawia) wolę Boga, przyszłe wydarzenia i pouczenia (Łukasza 2:26 / Marka 12:36). Uczestniczył w poczęciu Pana Jezusa (Mateusza 1:18-20), chronił Go (Łukasza 1:80), a następnie namaścił do publicznej służby (Mateusza 3:16-17). Posilał Go na pustyni w trakcie kuszenia (Łukasza 4:1), a także podczas codziennych prób i doświadczeń (Mateusza 4:1). Towarzyszył Mu ze swą mocą w uzdrowieniach, wskrzeszeniach i czynieniu innych nadprzyrodzonych znaków i cudów (Łukasza 4:18). Posilał Pana Jezusa w Ogrójcu i w Jego drodze na Golgotę. W Duchu Świętym Jezus został przywrócony życiu (Rzymian 8:11).

Nowa era działania Ducha została zapoczątkowana wylaniem Go w Dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2:1-13). Od tego momentu każdy, kto pokutuje (mając przekonanie Ducha Świętego), prawdziwie upamięta się i nawróci (więcej na ten temat, kliknij tutaj), otrzyma Go podczas swych duchowych narodzin [(Jana 3:1-8) – obietnica Ojca (Łukasza 11:9-13) - więcej na ten temat kliknij tutaj]. Moment ten jest początkiem nowego życia w jedności z Bogiem. Wówczas Chrystus poprzez społeczność Ducha staje się naszą mocą (1 Koryntian 2:4-5), utrzymując nas w świętości, posłuszeństwie i czynnej służbie dla Bożej chwały.

Osobista społeczność z Bogiem poprzez Ducha Świętego, który kieruje nasze myśli w sferę duchowej więzi z Bogiem, jest podstawą życia prawdziwego chrześcijanina (2 Koryntian 6:11-18 / 1 Jana 1:1-10). Powinniśmy pamiętać, że tylko dzięki Niemu jesteśmy w stanie zaistnieć jako dzieci Boże, praktykować życie chrześcijańskie, zrozumieć charakter Boga i Jego wolę (Jana 16:13-15 / 1 Koryntian 2:11-14). Posiadanie w sobie Ducha Świętego jest również warunkiem zbawienia:

Rzymian 8:9-11
„[...] ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was".

Więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj.
Aby posłuchać nauczania na Jego temat, kliknij tutaj.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3170341