Nawigacja
Przeznaczenie i cel strony internetowej

jest niezależną (bezdenominacyjną) chrześcijańską stroną internetową. Należy przez to rozumieć, że nie jest organem żadnego z lokalnych Kościołów (czy związków wyznaniowych), chce jedynie z nimi efektywnie współpracować w celu krzewienia prawdy. Strona ta powstała z myślą o ludziach, którzy zetknęli się z Ewangelią i pragną iść za Jezusem, wciąż jednak mają wątpliwości i pytania. W głównej mierze są to osoby żyjące wśród nas. Prowadząc (już wcześniej) chrześcijańską stronę internetową, grupę domową i służbę ewangelizacyjną, zetknąłem się z takimi ludźmi. Szczera chęć pomocy skłoniła mnie do stworzenia miejsca, gdzie takie osoby mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania lub przedyskutować trudne, niezrozumiałe dla nich kwestie. Prowadząc stronę www.zaJezusem.com, nie zajmuję się krytykowaniem religii, Kościołów czy denominacji (choć poruszam kwestie doktrynalne i wykazuję błędy), ale z całego serca chcę służyć czytelnikom, kierując ich ku bliskiej więzi z Jezusem Chrystusem i nauce pochodzącej bezpośrednio z Pisma Świętego. Głównym celem tej strony jest inspirowanie do głębszego poznawania Osoby Pana Jezusa i zaufania Mu w celu poddania się Jego panowaniu (prowadzeniu). Przewodnia myśl www.zaJezusem.com zawarta jest w wersecie: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13:8) – wierzę, że tylko On może nam pomóc (Filipian 4:13). Życzę wam owocnie spędzonego czasu i Bożego błogosławieństwa.

Luke
luke@zaJezusem.com   
wyślij komuś link
Ogłoszenia

Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
kliknij tutaj


Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

Jeśli masz sugestie
jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
kliknij tutaj

Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

 
   
 3164236