Nawigacja
Kazania z YouTube

  Siergiej Nieczetajło

 1. Duch mocy

 2. Kościół Czasów Ostatecznych

 3. Dziedzictwo żyjących w Duchu Świętym

 4. Jak ujdziemy cało

 5. Nowe narodzenie

 6. Koncepcja krzyża

 7. Zrodzeni z Ducha mają Pokój Boży

 8. Nie widzimy i nie słyszymy Chrystusa

  C.H.Spurgeon - strona internetowa

 9. Mówiąca Księga

 10. Chrystus pogromca szatana

 11. Chrystus poszukiwacz i zbawca dusz

 12. Chrystus końcem zakonu

 13. Chrystus jest wszystkim

 14. Ostrzeżenie dla wierzących

 15. Wytrwała wiara pokładana w wiernym Bogu

 16. Oczekiwany gość

 17. Chrystus nasze życie

 18. Chrystus triumfujący

 19. Szybko biegnie Słowo Jego

 20. Ziarno na gruncie skalistym

 21. Chrystus Odnowiciel

 22. Szata weselna

 23. Chrystus drzewo życia

 24. Zachowanie prawdziwej jedności

 25. Wybranie

 26. W obronie Ewangelii

 27. W pobliżu wąskiej bramy

  Paul Washer - strona internetowa (nieoficjalna)

 28. Kazanie dla ateistów

 29. Gniew Boga

 30. O Ewangelii Jezusa Chrystusa

 31. Niewolnicy Chrystusa 1/6

 32. Najwspanialsze słowa w całym Piśmie

 33. Kościoły używają cielesnych sposobów

 34. Przegrywamy to

 35. Szokujące kazanie

 36. Módl się i bądź z Bogiem na osobności

 37. Poddawajcie Samych Siebie Próbie

 38. Modlitwa o przyjęcie Jezusa

 39. Wytrwała modlitwa

 40. Gdzie się podziali mężni

  Mirosław Kulec - strona internetowa

 41. Dlaczego istnieje tylu hipokrytów

 42. Bądźcie pełni Ducha

 43. 2 Przykazanie

 44. Czym jest uwielbienie

 45. Pochwycenie Kościoła

 46. Pokora

 47. Ciche szczęście

 48. Ich jest Królestwo Niebios

 49. Opowieść o braciach

 50. Wybór

 51. Psalm 91

 52. Smutni szczęśliwi

 53. Skała

 54. Rozpoznawanie Bożego głosu

 55. Błogosławieni

 56. Ciche szczęście

 57. Zobaczyć Zbawcę

  Dave Hunt

 58. Okultyzm - podstępne zwodzenie

 59. New Age w Chrześcijaństwie

 60. Wizualizacja

 61. Psychologia i Kosciół

 62. Psychologia chrześcijańska

 63. Cóż to za miłość # 1

 64. Cóż to za miłość # 2

 65. Powrót do biblijnego chrześcijaństwa

 66. Egocentryzm, czyli kult własnego JA

 67. 12 kroków do piekła

 68. Odpowiedzi na pytania słuchaczy

 69. Ewangelia Jana 16 i Krzyż

  Marian

 70. Aby życie Jezusa było w nas

 71. Pójdź za mną

 72. Poznawanie Boga i Pana Jezusa Chrystusa

 73. Zwycięstwo Chrystusa i nasze nad wężem

 74. Chrześcijanin w ogniu doświadczeń

 75. Ewangelia Jezusa Chrystusa

 76. Jarzmo Jezusa Chrystusa

 77. Otwarte uszy

 78. Korzyść z Chrystusa

 79. Świadomość wartości Chrystusa

 80. Radość dzieci Boga z Chrystusa

 81. Patrzenie na Chrystusa

 82. Prawidłowa bojaźń

 83. Rozkosz Bożych dzieci

 84. Wywyższony Boży Syn w nas

 85. Krzyż, a nieustępliwość starego człowieka

  Rudolf Szczypka - strona internetowa

 86. Kontrowersje wokół Świąt Narodzenia Pańskiego

 87. Kontrowersje z chustami

 88. Wiara bez uczynków jest martwa

 89. 7 powodów by zachować jedność w Kościele

 90. Próba wiary Abrahama

 91. Obrzezanie w Starym i Nowym Testamencie

  A. Szewczenko

 92. Czym jest łechcące ucho

 93. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

 94. Chrystus ofiarowany za nas

 95. Jesteście narodem świętym

  A.W.Tozer - strona internetowa

 96. Jak oceniać duchowe przeżycia

 97. Stary a nowy krzyż

 98. Modlitwa sługi Bożego

 99. Być czy czynić

  Bert Clendennen - strona internetowa

  Szkoła Chrystusa - całość

 100. Szkoła Chrystusa #1, odcinek 1-6 - Konflikt

 101. Szkoła Chrystusa #2, odcinek 1-8 - Podstawy duchowej edukacji

 102. Szkoła Chrystusa #3, odcinek 1-9 - Osoba Jezusa

 103. Szkoła Chrystusa #4, odcinek 1,2,4-7 - Wszechmocna Krew

 104. Szkoła Chrystusa #5, odcinek 1-5 - Upamiętanie

 105. Szkoła Chrystusa #6, odcinek 1-5 - Krzyż

 106. Szkoła Chrystusa #7, odcinek 1-7 - Wiara

 107. Szkoła Chrystusa #8, odcinek 1-7 - Modlitwa

 108. Szkoła Chrystusa #9, odcinek 1-3 - Szafarstwo

 109. Szkoła Chrystusa #10, odcinek 1-3 - Walka

 110. Szkoła Chrystusa #11, odcinek 1-5 - Uczniostwo

 111. Szkoła Chrystusa #12, odcinek 1-13 - Kościół

 112. Szkoła Chrystusa #13, odcinek 1-7 - Odbudowa Bramy

 113. Szkoła Chrystusa #14, odcinek 1-4 - Jedność Kościoła

 114. Szkoła Chrystusa #15, odcinek 1-19 - Przebudzenie

 115. Szkoła Chrystusa # 16, odcinek 1-4 - Uświęcenie

 116. Szkoła Chrystusa #17, odcinek 1-20 - Duch Święty

 117. Szkoła Chrystusa #18, odcinek 1-17 - Drogi do mocy

 118. Szkoła Chrystusa #19, odcinek 1-7 - Pneumatologia

  Seria kazań nagi Krzyż, Pastora Clendennena

 119. Nagi Krzyż # 1

 120. Nagi Krzyż # 2

  Seria kazań, Przebudzenie Pastora Clendennena

 121. Przebudzenie

  Inne kazania Pastora Clendennena

 122. Tajemna moc nieprawości

  Roger Oakland

 123. Inny Jezus

 124. Droga do Rzymu

 125. Nowe wino z winnicy Babilonu część #1

 126. Winnica Babilonu część #2

 127. Zaskoczeni innym Jezusem

 128. Jak rozpoznać Nowo powstający Kościół w Twoim kościele

 129. Ostrzeżenie

 130. Ikabot

 131. Miscytyzm

 132. Globalizacja

 133. Diabelskie zasadzki

  Dawid Wilkerson - strona internetowa

 134. Konferencja Szkoły Chrystusa

 135. Opowiadanie się po stronie antychrysta

 136. Moc nienagannego życia

 137. Wielkie i ostateczne przygotowanie

 138. Człowiek, który minął się z Chrystusem

 139. Kościół skoncentrowany na Krzyżu

 140. Wielkie ostateczne przygotowanie

 141. Doskonałe serce

 142. Ostrzeżenie przed chrześcijańskim dryfowaniem

 143. Świadectwo Pana dla narodów # 1

 144. Świadectwo Pana dla narodów # 2

 145. Bóg ma moc uleczyć twoje odstępstwo

 146. Bóg przywróci twoje zmarnowane lata # 1

 147. Bóg przywróci twoje zmarnowane lata # 2

 148. Chodzenie w Duchu

 149. Wykluwanie jaj węża

 150. Moc przebaczenia

 151. Przestrzeganie dnia Pańskiego # 1

 152. Przestrzeganie dnia Pańskiego # 2

 153. Opowiadanie się po stronie antychrysta

 154. Podatność na bycie poruszonym przez Boga

  Carter Conlon

  Konferencja Szkoły Chrystusa

 155. Konferencja Szkoły Chrystusa # 1

 156. Konferencja Szkoły Chrystusa # 2

 157. Konferencja Szkoły Chrystusa # 3

 158. Konferencja Szkoły Chrystusa # 4

 159. Konferencja Szkoły Chrystusa # 5

  Inne nauczania Cartera Conlona

 160. Uciekaj jeśli ci życie miłe

  Karol Finney

 161. Nawrócenie Karola Finneya

 162. W jaki sposób przyczyniać się do zwycięstwa?

 163. Modlitwa mająca przemagającą moc

 164. Modlitwa wiary

 165. Duch modlitwy

 166. Bądźcie pełni Ducha

 167. Zebranie modlitewne

 168. Środki jakie powinny być używane z grzesznikami

 169. Kiedy można się spodziewać duchowego przebudzenia?

 170. Dla pozyskiwania dusz potrzebna jest mądrość

 171. Mądry sługa

 172. Jak głosić Słowo Boże?

 173. Jak głosić Ewangelię?

 174. W jaki sposób wspomóc braci?

 175. Konieczność i skuteczność jedności

 176. Wskazówki dla grzeszników

 177. Wskazówki dla nowonawróconych

 178. Wzrastanie w łasce

  Norman Meeten

 179. Chrystus jest naszym życiem

 180. Zasada budowania kościoła

 181. Życie synów Bożych

  Pastor Michał Hydzik - strona kościoła

 182. Wprowadzenie

 183. Czasy ostateczne # 1

 184. Czasy ostateczne # 2

 185. Czasy ostateczne # 3

 186. Czasy ostateczne # 4

 187. Czasy ostateczne # 5

 188. Czasy ostateczne # 6

 189. Czasy ostateczne # 7

 190. Czasy ostateczne # 8

 191. Czasy ostateczne # 9

 192. Czasy ostateczne # 10

 193. Czasy ostateczne # 11

 194. Czasy ostateczne # 12

 195. Czasy ostateczne # 13

 196. Czasy ostateczne # 14

 197. Czasy ostateczne # 15

 198. Czasy ostateczne # 16

 199. Czasy ostateczne # 17

 200. Czasy ostateczne # 18

  Inne nauczania Pastora Hydzika

 201. Pełnia Ducha Świętego

 202. Przeszkody w osiągnięciu pełni Ducha Świętego

  Krzysztof Dubis - strona internetowa

 203. Świat i czasy ostateczne

 204. Kościół i czasy ostateczne

 205. Próba wiary

 206. Żyć z Chrystusem

 207. Trwanie w krzewie winnym

  Szymon Matusiak

 208. Świadkowie Jehowy - Szymon Matusiak

 209. Doktryny i praktyki Świadków Jehowy - Szymon Matusiak

 210. Osiągnięcia i błędy organizacji Strażnicy - Szymon Matusiak

 211. SPOTKANIE Z BYŁYM CZŁONKIEM CIAŁA KIEROWNICZEGO ŚWIADKÓW JEHOWY - RAYMOND FRANZ

 212. Wstęp i Geneza Świadków Jehowy - Szymon Matusiak

 213. Jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy - Szymon Matusiak

 214. Świadkowie Jehowy a Biblia - Szymon Matusiak

 215. Fałszywi prorocy - po owocach poznacie - Szymon Matusiak

  Bruce Wilkinson

 216. Tajemnice Winnego Krzewu # 1

 217. Tajemnice Winnego Krzewu # 2

 218. Tajemnice Winnego Krzewu # 3

 219. Tajemnice Winnego Krzewu # 4

  Paweł Chojecki - strona internetowa

 220. Jak radzić sobie ze smutkiem?

 221. Skąd niepokój?

 222. Jak przestać być świnią?

 223. Całość nauczań Pawła Chojeckiego

 224. Kościół to nie zabawa

 225. Dyskusja z diabłem i GW

 226. Obraz Jezusa ukrzyżowanego

 227. Pomaluj świat

  Jan Guńka

 228. Modlitwa językami

 229. Okultyzm

 230. Modlitwa Ojcze nasz

 231. Pokora

 232. Musisz się na nowo narodzić

 233. Niebezpieczeństwa czasów ostatecznych

  Nauczania innych kaznodziei

 234. Boża łaska - Michał Pleban

 235. Zgubiona owca i Pasterz - Adrian Stróżek

 236. Właściwe motywacje - Daniel Masarczyk

 237. Zwiedzenie - Tomasz Wojszczyk

 238. Wieczerza Pańska - Daniel Masarczyk

 239. Różnica pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem - Zac Poonen

 240. Korzeń zgorzknienia - Henryk Dedo

 241. Oznaka prawdziwej duchowości - Zac Poonen

 242. Wykłady H. Turkanika o czasach ostatecznych

 243. Wykłady H. Turkanika o powtórnym przyjściu Jezusa

 244. Idźcie na cały świat - Jerzy Marcol

 245. Musimy umieć rozpoznawać - Justin Peters

 246. Czy istnieje Bóg? Debata

 247. Obudź się, który śpisz - Charles Wesley

 248. Chrystus w tobie - T.A.Sparks

 249. Wybierzcie komu chcecie służyć - Erlo Stegan

 250. Pokuta - Tomasz Watson

 251. Smutek w życiu chrześcijanina

 252. Zwiedzeni doczesnością - jedność bez Chrystusa

 253. Świadkowie Jehowy - Szymon Matusiak

 254. Nieustępliwi - John Bevere cz.1

 255. Duch Święty - John Bevere

 256. Bojaźń Pańska - John Bevere

 257. Zakazane związki seksualne w Biblii - Pastor Bajeński

 258. Przebudzenie, krzyż i ciasna brama - Bob DeWaay     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3093631